Regulamin

1.Postanowienia ogólne

Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu  można zawsze znaleźć na naszej stronie pod http://www.http://zamkidoszaf.pl/content/3-regulamin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2015 roku i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem zamkidoszaf.pl

Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem zamkidoszaf.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. 

2. Właściciel sklepu internetowego

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem metaloweszafy.pl  jest firma:

PARTNER

z siedzibą:

ul. Fabryczna 1

61-524 Poznań

NIP: 7831068300

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej zamkidoszaf.pl

3. Ceny zawarte w sklepie

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu zamkidoszaf.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Ceny towarów podane na stronie zamkidoszaf.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

4. Zamówienia i dostawa

Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie zamkidoszaf.pl drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - sklepem zamkidoszaf.pl

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub faktura VAT.

zamkidoszaf.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

-przelew bankowy na konto sklepu,

-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

- gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy

Koszt dostarczenia towaru ustalane jest podczas dokonywania zakupu na karcie produktu uwzględniając ilość zamawianych towarów oraz sposobu wyboru wysyłki.

Podczas odbioru zamówienia ze sklepu  należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan jej paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny. 
metaloweszafy.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku nie odebrania przez Zamawiającego bez podania jej przyczyny.

5. Zwroty towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie zamkidoszaf.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektroniczne email.

zamkidoszaf.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Zwrotowi podlegają koszty dostawy do Klienta oraz koszt zamówionego produktu. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący.

6. Reklamacje

Wszystkie produkty będące w ofercie metaloweszafy.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

zamkidoszaf.pl zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres sklepu zamkidoszaf.pl

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez zamkidoszaf.pl

zamkidoszaf.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

7. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 505 600 405 lub drogą elektroniczną na adres biuro@zamkidoszaf.pl

Obowiązek informacyjny

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Informacja dla klientów

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Partner 
 2. Dane administratora:
  ul. Fabryczna 1, 61-524 Poznań
  NIP: 7831068300 
  Tel: +48 505600405
  biuro@zamkidoszaf.pl
 3. Inspektorem danych osobowych jest: nie powołano.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy.
 5. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 9. FHU Partner Dorota Pietruszkiewicz nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 11. Jeżeli uzna Pan/Pani, iż FHU Partner Dorota Pietruszkiewicz, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

 13. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

14. Dane udostępnione w celu prowadzenia z nami korespondencji lub / i realizacji zamówień są przez nas zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą adekwatnych środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dane te są usuwane w terminie 1 roku od zakończenia wątku, łącznie z korespondencją, chyba że zachowanie wątku jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń administratora – w takim wypadku zapis konwersacji wraz z danymi zostaje zachowany do dnia wydania prawomocnego wyroku zasądzającego bądź oddalającego roszczenie lub do chwili jego wygaśnięcia.